Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 19. november 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse: Kvalitetsstyring i Miljø
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse: Nedlæggelse af Aalborg Forsyning, Varmes reservecentral på Vikingevej, Nørresundby. Projektgodkendelse
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse: Grundvandsbeskyttelse, Horsens-Langholt
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse: Grundvandsbeskyttelse, Horsens-Langholt
Beslutning: Godkendt
7. Høring: Erhvervsplan 2015-2018
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse: Ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af ejendomme i K-område 0.4.40, Sønder Tranders inden den 31. december 2019 (1. behandling)
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse: Aalborg Forsyning, Vand A/S. Takstændringer pr. 1. januar 2015
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse: Aalborg Forsyning, Kloak A/S. Takstændringer pr. 1. januar 2015
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Godkendt
11. Anbefaling: Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer
Beslutning: Anbefales
12. Anbefaling: Ny administrationsaftale pr. 1. januar 2014 og pr. 1. januar 2015
Beslutning: Anbefales
13. Orientering: Mou Kraftvarme a.m.b.a. Årsrapport 2013-14
Beslutning: Til orientering
14. Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 31. oktober 2014, skattefinansierede områder
Beslutning: Til orientering
15. Film om Bæredygtighedsfestival
Beslutning: Til orientering
16. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
17. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

19. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
20. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
21. Eventuelt
Beslutning: Intet