Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 3. december 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse: Asfaltering af slaggeplads, Kyvsgårdvej 31, 9310 Vodskov
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse: Anvendelse af FosforGro på landbrugsjord - retningslinjer
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse: Afslag om anvendelse af FosforGro på landbrugsjord
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Godkendt
6. Anbefaling: Løsningsmodel for åbning af Østerå
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse: Kompetencefordeling
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse: Anskaffelse af 5 brint-/brændselscellebiler
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse: Forblivelsespligt for ejendommen Jacob Severins Vej 24, Hals til Hals Fjernvarme A.m.b.a.
Beslutning: Godkendt
10. Anbefaling: Medlemsskab af KIMO Danmark
Beslutning: Anbefales
11. Orientering: Klimatilpasning - status for kloakerede områder i Nibe, Hals- og Sejlflod-området
Beslutning: Til orientering
12. Orientering/godkendelse: Økonomisk status for Beredskabscenter Aalborg
Beslutning: Til orientering
13. Orientering: Budgetkonsekvenser 2015 for Beredskabscenter Aalborg
Beslutning: Til orientering
14. Orientering: Statistik vedrørende parkeringskontrol
Beslutning: Til orientering
15. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
16. Eventuelt
Beslutning: Intet
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

18. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
19. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
20. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Åben

21. Orientering: Ingen perfluorstoffer fundet i boringer i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering