Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 17. december 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Henvendelse fra udvalgsmedlem om åbningstider på Hou Genbrugsplads
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
4. Godkendelse: Betalingsvedtægt for Aalborg Forsyning, Kloak A/S
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse: Interne fordelingsnøgler pr. 1. januar 2014
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse: Budgetprocedure 2016-19
Beslutning: Godkendt
7. Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. november 2014
Beslutning: Til orientering
8. Orientering: Kultur- og Værdiprojekt 2015 i Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

12. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
14. Eventuelt
Beslutning: Intet