Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 21. januar 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse: Vandforsyningsplan 2013-2024 - Opdatering af bilag 5 og bilag 14
Beslutning: Godkendt
4. Anbefaling/godkendelse: Aalborg uden affald - 2. behandling
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Anbefaling: Spildevandsslam på produktionsjord
Beslutning: Anbefales
6. Orientering: Afgørelse fra statsforvaltningen på klage over Aalborg Kommunes tilsyn med ejendommen Forsøgsvej 24
Beslutning: Fremsendes
7. Orientering: Større koordinerede lednings- og vejarbejder i 2015
Beslutning: Til orientering
8. Mødedatoer 2015
Beslutning: Godkendt
9. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

12. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
14. Eventuelt
Beslutning: Intet