Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 12. februar 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse: Humanitære organisationers adgang på genbrugspladser
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Godkendelse: Ændring af forsyningsopland for Frejlev Vandværk og Frederikshøj Mark Vandværk
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse: Ophævelse af forblivelsespligt for ejendommen Lucernehaven 42, Ulsted
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse: Uddannelsesstrategi 2015-18
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse: Frivilligstrategi
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Orientering: Tidsplan for den samlede indsatsplanopgave
Beslutning: Til orientering
9. Orientering: Statistik vedrørende parkeringskontrol 4. kvartal 2014 samt hele 2014
Beslutning: Til orientering
10. Orientering: Status på Vandplanens 1. planperiode (Vandplan 1)
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

14. Godkendelse: Aalborg Forsyning, Varme - ejendomsforhold
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse: Aalborg Forsyning, Varme - ejendomsforhold
Beslutning: Godkendt
16. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Til orientering
17. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
18. Eventuelt
Beslutning: Intet