Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 26. februar 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Drøftelse: Miljø- og Energiforvaltningen – Budget 2016-19, målsætninger mv.
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Godkendelse: Implementering af Klimastrategi
Beslutning: Udsat med bemærkninger
5. Godkendelse: Forblivelsespligt for ejendommen Jyllensgade 17A, Ulsted
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse/Anbefaling: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for spildevandskloakering i sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 6 og 7
Beslutning: Anbefales
7. Anbefaling: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Tylstrup Vandværk (2. behandling)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Anbefaling: Vandhandleplan 1. forslag til godkendelse
Beslutning: Anbefales
9. Anbefaling: Virksomheders benyttelse af Genbrugspladsen Sundsholmen
Beslutning: Anbefales
10. Orientering: Almene vandværkers mulighed for at købe og eje jord
Beslutning: Udsat
11. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Intet
12. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

14. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
15. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
16. Eventuelt
Beslutning: Intet

Åben

17. Orientering/drøftelse - oversigt over undervisningsaktiviteter i Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Til orientering