Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 20. marts 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse: Kompetencedelegation vedr. rottebekæmpelse
Beslutning: Godkendt
4. Anbefaling: VVM redegørelse om biogasanlæg i Vaarst til offentlig høring
Beslutning: Anbefales
5. Anbefaling: Aalborg uden affald - 2. behandling
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Anbefaling: Dispensation fra benyttelsespligt
Beslutning: Anbefales
7. Anbefaling: Vandsamarbejdet Hals, takster for grundvandsbeskyttelse for 2016
Beslutning: Udsat
8. Anbefaling: VSK, takster for grundvandsbeskyttelse for 2016
Beslutning: Udsat
9. Drøftelse: Henvendelse om markedsføringssamarbejde
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
10. Orientering: Fordebat om råstofplan 2016
Beslutning: Til orientering
11. Orientering: Status på strukturændringer i redningsberedskabet
Beslutning: Til orientering
12. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

15. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
16. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
17. Eventuelt
Beslutning: Intet