Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 26. marts 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse: Strategi for modtagelse af nye flygtninge - Samarbejde mellem alle kommunale forvaltninger
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse: Bidrag til Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land og Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse i 2016
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse: Kommunal lånegaranti til Nr. Kongerslev Kær Vandforsyning
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Anbefaling: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midt-by-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden den
Beslutning: Anbefales
7. Anbefaling: Ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af ejendomme i den fælleskloakerede del af K-område 3.0.20 i Klarup inden den 31. december 2019 (2. behandling)
Beslutning: Anbefales
8. Anbefaling: Vandsamarbejdet Hals, takster for grundvandsbeskyttelse for 2016
Beslutning: Anbefales
9. Anbefaling: VSK, takster for grundvandsbeskyttelse for 2016
Beslutning: Anbefales
10. Drøftelse: Lokalisering af fjordhaver
Beslutning: Drøftedes
11. Orientering: Implementering af uddannelsesklausuler i Aalborg Forsyning
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse/anbefaling: Miljø- og Energiforvaltningen - regnskab 2014
Bilag til punkt 12


 
Beslutning: Anbefales
13. Anbefaling: Miljø- og Energiforvaltningen - overførsel fra 2014 til 2015. Tillægsbevillinger
Beslutning: Anbefales
14. Anbefaling: Budgetmæssige tilretninger pr. 1. januar 2015
Beslutning: Anbefales
15. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
16. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

18. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
19. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
20. Eventuelt
Beslutning: Intet