Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 29. april 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse: Påbud om samarbejde om forsyningssikkerhed i Nibe-området efter Vandforsyningslovens § 48
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse: Forslag til ændring af Godthåb Vandværks og Aalborg Forsyning, Vand A/S's forsyningsoplande
Beslutning: Godkendt
5. Anbefaling: Ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af ejendomme i K-område 0.4.40, Sønder Tranders inden den 31. december 2019 (2. behandling)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse: Økosystem service indikator
Beslutning: Godkendt
7. Drøftelse: Håndtering af støj fra restaurationer
Beslutning: Drøftedes
8. Orientering: Giftfri by kampagne - Brænd, Hak, Hiv
Beslutning: Til orientering
9. Orientering: Årsberetning Miljø
Beslutning: Til orientering
10. Orientering: Erhvervsundersøgelse om byggesager og miljøsager
Beslutning: Til orientering
11. Orientering: Status på strukturændringer i redningsberedskabet
Beslutning: Til orientering
12. Orientering: Statistik vedrørende parkeringskontrol 1. kvartal 2015
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Intet
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

16. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
17. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
18. Eventuelt
Beslutning: Intet