Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 6. maj 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Drøftelse: Ressourcebehov, budget 2016
Beslutning: Drøftedes
4. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Intet
5. Eventuelt
Beslutning: Intet
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

7. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
9. Eventuelt
Beslutning: Intet