Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 20. maj 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse: Limfjordsrådets strategipapir
Beslutning: Godkendt
4. Anbefaling: Høringssvar til Vandområdeplan 2015-2021
Beslutning: Anbefales
5. Anbefaling: Sorteringsanlæg for plast og metal i Nordjylland - Den 3. vej
Beslutning: Anbefales
6. Anbefaling: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435 - Aalborg Sydøst (2. behandling)
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse: Kimo's internationale sekretariat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse: Implementering af Klimastrategi
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse: Kommissorium for Bæredygtigshedsstrategi 2016-20
Beslutning: Godkendt
10. Anbefaling: Frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse
Beslutning: Anbefales
11. Anbefaling: Budgetrevision 2015, tillægsbevilling/takstjustering
Beslutning: Anbefales
12. Orientering: Regnskabsrapportering pr. 30.04.2015
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

16. Godkendelse: Aalborg Forsyning, Renovation - ejendomsforhold
Beslutning: Udsat med bemærkninger
17. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
18. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
19. Eventuelt
Beslutning: Intet