Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 8. juni 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Sagsbeskrivelse - Opløsning af Renovest I/S
Beslutning: Anbefales
3. Eventuelt
Beslutning: Intet
4. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt