Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 25. juni 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Drøftelse: Budget 2016-19, fortsat drøftelse af budgetønsker og budgetemner mv.
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse/anbefaling: Ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af ejendomme i den fælleskloakerede del af K-område 3.3.01 i Vedbæk inden den 31. december 2020 (1. behandling)
Beslutning: Anbefales
5. Anbefaling: Ændring af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for spildevandskloakering i sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 6 og 7
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse: Aalborg Forsyning, Kloak A/S - betalingsvedtægt for spildevandsanlæg
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse: Aalborg Bæredygtighedsfestival
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse: Hospitalsspildevand
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse: Grundlag og praksis for påligning og opkrævning af administrationsgebyr i 2015
Beslutning: Udsat
10. Anbefaling: Erhvervs benyttelse af genbrugspladser
Beslutning: Anbefales
11. Orientering: Indsamling af genanvendeligt affald fra virksomheder
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse: Aalborg Forsyning, Varme - Markedsføringsaftale
Beslutning: Til orientering
13. Orientering: Miljø- og Energiforvaltningen - Regnskabsrapportering pr. 31. maj 2015
Beslutning: Til orientering
14. Orientering: I/S Reno-Nord - regnskab 2014
Beslutning: Til orientering
15. Orientering: HMN Naturgas I/S - regnskab 2014
Beslutning: Til orientering
16. Orientering: Renovest I/S - regnskab 2014
Beslutning: Til orientering
17. Orientering: Kultur- og Værdiprojekt 2015 i Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Til orientering
18. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
19. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
20. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

21. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
22. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
23. Eventuelt
Beslutning: Intet