Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 13. august 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Orientering: Årsregnskab 2014 – afsluttende revision, ledelsesnotat
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse/drøftelse: Miljø- og Energiforvaltningen - Strategiplaner og Budget 2016-19, fortsat drøftelse af budgetønsker
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Beslutning: Intet
7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
9. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
10. Eventuelt
Beslutning: Intet