Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 19. august 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Præsentation og introduktion af borgerrådgiver i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
3. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse: Miljø- og Energiforvaltningen - status på budget 2015, ressourcebehov til det skattefinansierede område 2016-19
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2015 - skattefinansieret område
Beslutning: Til orientering
6. Orientering: Priseftervisning 2014
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Udsat
7. Godkendelse: Udvidelse af Aalborg Forsyning, Varmes reservecentral på Hellekisten i Svenstrup (Højvangscentralen). Projektgodkendelse
Beslutning: Udsat
8. Godkendelse: Fælles kvalitetspolitik for Miljø- og Energiforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Orientering: Slaggesag Kyvsgårdsvej. Asfalteret
Beslutning: Til orientering
10. Orientering: Status for Bæredygtighedsfestival
Beslutning: Til orientering
11. Orientering: Statistik parkeringskontrol
Beslutning: Til orientering
12. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Intet
13. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

15. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
16. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
17. Eventuelt
Beslutning: Intet