Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 3. september 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Temadrøftelse om Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling
Beslutning: Til orientering
2. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
3. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
4. Orientering: Status på budgetforslag 2016-2019
Beslutning: Til orientering
5. Orientering: Regnskabsrapportering pr. 31. juli 2015 - skattefinansierede område
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse: Samarbejde med humanitære organisationer om genbrugsvarer
Beslutning: Godkendt
7. Orientering: Humanitære organisationers adgang på genbrugspladser
Beslutning: Til orientering
8. Orientering: Affaldsgebyr, status, ny proces og opkrævninger
Beslutning: Til orientering
9. Orientering: Status for åbning af Østerå
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
15. Eventuelt
Beslutning: Intet