Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 16. september 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Orientering: Status for Aalborg uden Affald
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
4. Anbefaling: Godkendelse af VVM-redegørelse for udvidelse og opgradering af biogasanlæg i Vaarst
Beslutning: Anbefales
5. Anbefaling: Vandhandleplan
Beslutning: Udsat
6. Orientering: Rensningskrav til spildevand for Nyt Universitetshospital
Beslutning: Til orientering
7. Orientering: Regnskabsrapportering pr. 30. august 2015 - skattefinansierede område
Beslutning: Til orientering
8. Orientering: Markedsføringsaftale med Aalborg Håndbold A/S og Aalborg Pirates A/S
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

12. Godkendelse: Aalborg Bæredygtighedspris 2015
Beslutning: Godkendt
13. Orientering: Aalborg Forsyning, Varme - benchmarking 2014
Beslutning: Udsat
14. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
15. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
16. Eventuelt
Beslutning: Intet