Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 30. september 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Anbefaling: Vandhandleplan
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse: Miljø- og Energiudvalget - mødedatoer for 2016
Beslutning: Godkendt
5. Anbefaling: Miljø- og Energiforvaltningen – etablering af ny energikoncern
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Anbefaling: Overtagelse af Nordjyllandsværket, fase 2
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse: Råd for Grøn Energi
Beslutning: Udsat
8. Godkendelse: Vandforsyningsplanlægning - Grundvandsbeskyttelse, Horsens-Langholt
Beslutning: Udsat
9. Orientering: Status for Varmeplan Aalborg 2030, fase 3
Beslutning: Til orientering
10. Orientering: Status for samarbejde om forsyningssikkerhed i Nibe-området
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

14. Orientering: Aalborg Forsyning, Varme - benchmarking 2014
Beslutning: Til orientering
15. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
16. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
17. Eventuelt
Beslutning: Intet