Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 5. november 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse: Konsekvenser af budgetforlig B2016-2019
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Anbefaling: Ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af ejendomme i den fælleskloakerede del af K-område 3.3.01 i Vedbæk inden den 31. december 2020 (2. behandling)
Beslutning: Anbefales
5. Anbefaling: Delegation af kompetence om vedtagelse af ændringer af spildevandsplanen til Miljø- og Energiudvalget
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse: Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse: Nordjyske partnerskaber om el-biler
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse: Råd for Grøn Energi
Beslutning: Godkendt
9. Orientering: Status vedrørende jordfordeling i OSD 1435 Aalborg Sydøst
Beslutning: Til orientering
10. Orientering: Svar fra KL vedr. humanitære organisationers gratis adgang til genbrugspladsen
Beslutning: Til orientering
11. Orientering: Statistik parkeringskontrol 3. kvartal 2015
Beslutning: Til orientering
12. Orientering: Indskærpelse om vandgardinanlæg på Tulip
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

16. Godkendelse: Limfjordsrådet - Samarbejde med Naturstyrelsen om etablering af spredt stenrev i Løgstør Bredning-
Beslutning: Godkendt
17. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
18. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
19. Eventuelt
Beslutning: Intet