Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 13. november 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Anbefaling: Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse
Beslutning: Anbefales
4. Anbefaling/godkendelse: Delegation af kompetence til ekspropriation efter varmeforsyningsloven
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse: Medfinansiering af Park og Naturs køb af jord til skovrejsning - Vaarstvej 43
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse: Vask af biler på veje
Beslutning: Fremsendes med bemærkninger
7. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

10. Godkendelse: Aalborg Forsyning, Varme - Aftalemæssige forhold
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse: Aalborg Forsyning, Renovation - Ejendomsforhold
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
13. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
14. Eventuelt
Beslutning: Intet