Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 18. november 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Anbefaling: Budget 2015 og 2016 - takstændringer og tillægsbevilling, herunder budgetmæssige konsekvenser af etablering af ny energikoncern
Beslutning: Anbefales
4. Anbefaling: Ændring af struktur for Vandkoncernen
Beslutning: Anbefales
5. Anbefaling: Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S
Beslutning: Anbefales
6. Anbefaling: Udpegning af medlem til Nordjyllands Beredskab I/S
Beslutning: Anbefales
7. Orientering: Økonomiske konsekvenser for etablering af Nordjyllands Beredskab I/S
Beslutning: Fremsendes
8. Anbefaling: Ny beredskabsstruktur §60-selskab - parkeringskontrol
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse: Forslag til ændring af Klarup Vandværks og Aalborg Forsyning, Vand A/S's forsyningsoplande
Beslutning: Godkendt
10. Orientering: Bæredygtighedskonferencen i Bilbao
Beslutning: Til orientering
11. Orientering: Giftfri by kampagne
Beslutning: Til orientering
12. Orientering: Etablering af biocovers på affaldsdeponier
Beslutning: Til orientering
13. Orientering: Status vedrørende jordfordeling i OSD 1435 Aalborg Sydøst
Beslutning: Til orientering
14. Orientering: Samarbejde med I/S Reno-Nord om haveaffald
Beslutning: Til orientering
15. Orientering. Regnskabsrapportering pr. 31. oktober 2015 - skattefinansierede område
Beslutning: Til orientering
16. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
17. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

19. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
20. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Til orientering
21. Eventuelt
Beslutning: Intet