Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 16. december 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse: Budgetprocedure/Årshjul for Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Orientering: Regnskabsrapportering pr. 30. november 2015, skattefinansiere område
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse: Miljø- og Energiforvaltningen - kompetencedelegation
Beslutning: Godkendt
6. Orientering: Ny Bæredygtighedsstrategi 2016-2019
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Anbefaling: Forslag til Spildevandsplan 2016-2027 med tilhørende miljøvurderingsrapport.
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Godkendelse: Forslag om ændring af grænsen mellem Klarup Vandværks og Romdrup Vandværks forsyningsoplande
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse: Forslag til ændring af Sønder Tranders Vandværks og Aalborg Forsyning, Vand A/S's forsyningsoplande
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse: Tillæg til spildevandsplanændring vedrørende sikring af ekspropriationsgrundlag for etablering af rensebassin syd for Sønder Tranders Vej, Gug Øst
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse: Beskrivelse af arbejdet med jordfordelingsopgaven - skovrejsning og bæredygtig landbrugsproduktion
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse: Aalborg Forsyning, Vand A/S - takstændringer pr. 1. januar 2016
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse: Aalborg Forsyning, Kloak A/S. Takstændringer pr. 1. januar 2016
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse: Pilotprojekt vedrørende aflevering af have- og parkaffald til I/S Reno-Nord
Beslutning: Godkendt
16. Orientering: Status for initiativer/projekter i Aalborg uden affald
Beslutning: Til orientering
17. Orientering: Forsøgsprojekt vedrørende fælles affaldsløsninger for dagrenovation
Beslutning: Til orientering
18. Orientering godkendelse af takster mv. for værker med kommunegaranterede lån
Beslutning: Til orientering
19. Orientering: Status vedrørende brandhaner
Beslutning: Til orientering
20. Orientering: Miljø- og Fødevareministerens henvendelse til kommunerne om vandløbsvedligeholdelse
Beslutning: Til orientering
21. Godkendelse: Ansøgning om dispensation til afholdelse af 5 årlige events på "Wonderland Spritten" Aalborg
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
22. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
23. Eventuelt
Beslutning: Intet
24. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

25. Godkendelse: Etablering af vådområde ved Vidkær Å med kommunal medfinansiering
Beslutning: Godkendt
26. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
27. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Til orientering
28. Eventuelt
Beslutning: Intet