Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 6. januar 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Temamøde: Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Beslutning: Til orientering