Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 6. januar 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse: Principper for grundvandsbeskyttelse og målsætninger for OSD 1432, OSD 1469 og Lundby Krat
Beslutning: Godkendt
4. Anbefaling: Miljømål med henblik på at fjerne fejlkoblinger i forbindelse med separatkloakeringer
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse: Miljø- og Energiforvaltningen - kompetencedelegation inden for beredskab
Beslutning: Godkendt
6. Orientering: Teknik og Miljø 2016 (tidligere Politisk Forum)
Beslutning: Til orientering
7. Orientering: Fremme af bæredygtig udvikling i landbruget. Grønne udviklingsplaner og kommende Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling (NBL)
Beslutning: Til orientering
8. Orientering: Ny godkendelsesordning for virksomheder og digitalt statsligt ansøgningssystem
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Intet
10. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
14. Eventuelt
Beslutning: Intet