Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 20. januar 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af årshjul 2016 for Miljø- og Energiudvalget for processer for Strategiplan/Budget 2017-20, Regnskab 2015 mv.
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Vandforsyningsplan - revision af bilag 5 og 14
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af SMART City - fokusområder for Miljø- og Energiforvaltningen og Miljø- og Energiudvalget
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af omklassificering af vandløb - principper og proces
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om større koordinerede lednings- og vejarbejder i 2016
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
13. Eventuelt
Beslutning: Intet