Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 3. februar 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af igangsætning af idefasehøring i forbindelse med VVM-proces for oplag af fyrværkeri, Nørkæret, 9220 Aalborg Øst
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Ramme 12 - kompetencedelegation inden for affaldsområdet
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af ændring af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for spildevandskloakering i sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 8, 9 og 10
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af ændring af særbidragsformel i betalingsvedtægt for Aalborg Kloak A/S
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om bæredygtigt byggeri i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om vandværksboringer sløjfet siden 2006 på grund af nitrat eller pesticider over grænseværdien
Beslutning: Til orientering
9. Drøftelse af invitation til nyt frikommuneforsøg
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
15. Eventuelt
Beslutning: Intet