Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 17. februar 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om budget 2017-2020, status på omprioriteringsbidrag
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af affaldsgebyr, status, ny proces og opkrævninger
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af ændring af vilkår om udeservering i Kommunal Forskrift nr. 001 om restaurationsdrift i Aalborg Kommune
Beslutning: Udsat
6. Godkendelse af håndtering af støj fra udendørs musikarrangementer
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af Giftfri Zone 2016 - kampagne
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Orientering om Den Grønne Agents arbejde og resultater
Beslutning: Udsat
9. Orientering vedrørende kom først i mål med vandplanprojekterne
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om håndtering af boreaffald fra skifergasboring
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Intet

Lukket

14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
15. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
16. Eventuelt
Beslutning: Intet