Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 2. marts 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om status på omprioriteringsbidrag
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om Miljø- og Energiforvaltningen - foreløbigt regnskab 2015
Beslutning: Til orientering
5. Drøftelse af strategiplan 2017-2020
Beslutning: Drøftedes
6. Godkendelse af ændring af vilkår om udeservering i Kommunal Forskrift nr. 001 om restaurationsdrift i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om Den Grønne Agents arbejde og resultater
Beslutning: Udsat
8. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Intet
9. Eventuelt
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
12. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
13. Eventuelt
Beslutning: Intet