Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 16. marts 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Se referat
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
3. Orientering om henvendelse fra byrådsmedlem angående stigning i varmeprisen
Beslutning: Se referat
4. Godkendelse af status på ompriorieteringsbidrag
Beslutning: Se referat
5. Godkendelse af opsamlende kompetencefordeling - Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Se referat
6. Godkendelse af lånegaranti til Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk
Beslutning: Se referat
7. Godkendelse af takst for Vandsamarbejde Hals, Grundvandsbeskyttelse 2017
Beslutning: Se referat
8. Godkendelse af takst for grundvandsbeskyttelse for VSK 2017
Beslutning: Se referat
9. Godkendelse af takst for Samarbejde om forsyningssikkerhed i Nibe-området 2017
Beslutning: Se referat
10. Godkendelse af bidrag til Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land og Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse 2017
Beslutning: Se referat
11. Godkendelse af pålæg om dyrkningsrestriktioner for beskyttelse af grundvandet - Gravsholtvej 34
Beslutning: Se referat
12. Godkendelse af pålæg om dyrkningsrestriktioner for beskyttelse af grundvandet - Gravsholtvej 25
Beslutning: Se referat
13. Godkendelse af implementering af Klimastrategi
Beslutning: Se referat
14. Godkendelse af virksomhedsnavne i Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Se referat
15. Orientering om Klimakommunerapport 2014
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Se referat
16. Orientering om vandværksboringer sløjfet siden 2006 på grund af nitrat og pesticider
Beslutning: Se referat
17. Orientering vedrørende økologiindsatser i Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Se referat
18. Orientering om opkrævning af boligabonnement eller tømningsgebyr i forbindelse med afhentning af dagrenovation
Beslutning: Se referat
19. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Se referat
20. Eventuelt
Beslutning: Se referat
21. Godkendelse af referat
Beslutning: Se referat

Lukket

22. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
23. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Se referat
24. Eventuelt
Beslutning: Se referat