Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 7. april 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om svar på henvendelse fra byrådsmedlem Thomas Krarup angående stigning i varmeprisen
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af regnskab 2015 for Miljø- og Energiforvaltningen
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af overførsel fra 2015 til 2016 - Tillægsbevillinger
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af status på ompriorieteringsbidrag
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af jordfordelingsproces i OSD 1435 – Aalborg Sydøst
Beslutning: Udsat
8. Godkendelse af lånegaranti til Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Godkendelse af ansøgning fra Aalborg Kloak A/S om kommunal lånegaranti
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af takst for Vandsamarbejde Hals, Grundvandsbeskyttelse 2017
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af takst for grundvandsbeskyttelse for VSK 2017
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af takst for Samarbejde om forsyningssikkerhed i Nibe-området 2017
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af bidrag til Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land og Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse 2017
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af pålæg om dyrkningsrestriktioner for beskyttelse af grundvandet - Gravsholtvej 34
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af pålæg om dyrkningsrestriktioner for beskyttelse af grundvandet - Gravsholtvej 25
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af implementering af Klimastrategi
Beslutning: Godkendt
17. Godkendelse af opsamlende kompetencefordeling - Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Godkendt
18. Godkendelse af virksomhedsnavne i Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Godkendt
19. Orientering om status på projektet om ”Én indgang – bedre erhvervsserviceindgang"
Beslutning: Udsat
20. Orientering vedrørende økologiindsatser i Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Udsat
21. Orientering om Klimakommunerapport 2014
Bilag til punkt 21
 
Beslutning: Til orientering
22. Orientering om vandværksboringer sløjfet siden 2006 på grund af nitrat og pesticider
Beslutning: Til orientering
23. Orientering om opkrævning af boligabonnement eller tømningsgebyr i forbindelse med afhentning af dagrenovation
Beslutning: Til orientering
24. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
25. Eventuelt
Beslutning: Intet
26. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

27. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
28. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
29. Eventuelt
Beslutning: Intet