Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 4. maj 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af høringssvar til Region Nordjyllands forslag til Råstofplan 2016
Beslutning: Anbefales
4. Orientering om henvendelse fra byrådsmedlem Mads Duedahl angående stigning i varmeprisen
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om konsekvenser af overførsel af alle uforbrugte midler vedrørende indsatsplanlægning fra 2015 til 2017
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af Miljø- og Energiforvaltningen, Forårsbudgetrevision 2016 – brugerfinansieret
Beslutning: Anbefales
7. Orientering om regnskabsrapportering pr. 31. marts 2016 - skattefinansierede område
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af strategiplaner for Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Udsat
9. Godkendelse af jordfordelingsproces i OSD 1435 – Aalborg Sydøst
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af jordfordelingsproces i indvindingsoplande til Tylstrup Vandværk
Beslutning: Godkendt
11. Orientering om status på Budget 2017-2020
Beslutning: Udsat
12. Godkendelse af Vandforsyningsplan 2013-2024, opdatering af bilag 15
Beslutning: Udsat
13. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Ejdrup Vandværk
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
14. Godkendelse af Bæredygtighedsstrategi 2016-20 input fra Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Udsat
15. Godkendelse af åbning af Østerå - Godsbanearealet
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
16. Orientering om beretning for miljøområdet 2015
Bilag til punkt 16
 
Beslutning: Udsat
17. Orientering om status for projekter for Aalborg uden affald
Beslutning: Udsat
18. Orientering om Aalborg Kommunes indmeldelse i Partnerskab for offentlige indkøb (POGI)
Beslutning: Til orientering
19. Orientering om Indkøbspolitik for Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
20. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Intet
21. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
22. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

23. Godkendelse af stiftelse af Aalborg Fjernkøling A/S
Beslutning: Anbefales
24. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
25. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
26. Eventuelt
Beslutning: Intet