Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 9. maj 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
3. Godkendelse af forslag til Spildevandsplan 2016-2027 med tilhørende miljøvurderingsrapport (2. behandling)
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for spildevandskloakering i sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 8, 9 og 10
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Vandforsyningsplan 2013-2024, opdatering af bilag 15
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Intet
7. Eventuelt
Beslutning: Intet
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
10. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
11. Eventuelt
Beslutning: Intet