Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 9. juni 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af Planstrategi 2016
Beslutning: Drøftedes
3. Drøftelse af udkast til Bæredygtighedsstrategi 2016-2020
Beslutning: Drøftedes
4. Drøftelse af projekt vedrørende nedgravede containere til affald i tæt- og midtby
Beslutning: Drøftedes
5. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
6. Eventuelt
Beslutning: Intet