Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 9. juni 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af strategiplaner for Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Godkendt
4. Orientering om status på Budget 2017-2020
Beslutning: Drøftedes
5. Godkendelse af åbning af Østerå - Karolinelund
Beslutning: Godkendt
6. Drøftelse af Planstrategi 2016
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
7. Godkendelse af Bæredygtighedsstrategi
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Godkendelse af Miljø- og Energiforvaltningens input til Bæredygtighedsstrategi 2016-2020
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af Miljø- og Energiudvalget - mødedatoer for 2017
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
12. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
15. Eventuelt
Beslutning: Intet