Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 15. juni 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af ophørsaftale for tidsbegrænset samarbejde i I/S Reno-Nord
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af forlængelse af samarbejdsaftale med I/S Reno Nord vedr. pilotprojekt for håndtering af haveaffald
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om status for projekter for Aalborg uden affald
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om informationskampagne i forbindelse med Aalborg uden affald
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af samarbejde mellem Agri Nord, LandboNord og Aalborg Kommune om vådområdeindsatser
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af nyt regulativ for Aalborg Vand A/S
Beslutning: Godkendt
9. Orientering om Aalborg Bæredygtighedspris 2016
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om regnskabsrapporteirng pr. 31. maj 2016 - skattefinansierede område
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om HMN Naturgas I/S - årsrapport 2015
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om I/S Reno-Nord - årsrapport 2015
Beslutning: Til orientering
13. Orientering vedrørende økologiindsatser i Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Til orientering
14. Orientering om afledning af hospitalsspildevand for eksisterende hospitaler
Beslutning: Til orientering
15. Orientering om beretning for miljøområdet 2015
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Til orientering
16. Orientering vedrørende faglig udredning om grødeskæring i vandløb
Beslutning: Til orientering
17. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
18. Eventuelt
Beslutning: Intet
19. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

20. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
21. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
22. Eventuelt
Beslutning: Intet