Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 29. juni 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af reviderede vedtægter for Nordjyllands Beredskab
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af regulativ for husholdningsaffald
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af nedgravede containere til affald i tæt- og midtbyen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af åbningstider på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Ulsted-Ålebæk Vandværk
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Godkendelse af Limfjordsrådet som Vandoplandsstyregruppe i perioden 2016-2021
Beslutning: Godkendt
9. Orientering vedr. afledning af hospitalsspildevand fra Nyt Universitetshospital Aalborg
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

13. Godkendelse af status på selskabsgørelse af Aalborg Gas
Beslutning: Godkendt
14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
15. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
16. Eventuelt
Beslutning: Intet