Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 12. august 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om regnskabsrapportering pr. 30. juni 2016, skattefinansierede område
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse/drøftelse af budgetønsker vedrørende det skattefinansierede område, tidsplan for de kommende budgetdrøftelser, aktuel status på budget 2016 - Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

8. Orientering om analyse af fælles indkøb af el i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
10. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
11. Eventuelt
Beslutning: Intet