Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 26. august 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af årsrapport 2015, I/S Reno-Vest
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Anbefales
4. Orientering om status for Miljø- og Energiforvaltningens brint-/brændselscellebiler
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af at der ikke meddeles påbud om yderligere støjreduktion hos Nymarksminde, Vestvej 91, 9310 Vodskov
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om erstatningssag vedrørende vedligeholdelse af det offentlige vandløb Landbækgrøften
Beslutning: Til orientering
7. Orientering af regnskabsrapportering pr. 31.07.2016, skattefinansierede område
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om ledelsesnotat vedr. årsregnskabsrevisionen for 2015
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

12. Orientering om henvendelse vedrørende vandløbsvedligeholdelse
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
15. Eventuelt
Beslutning: Intet