Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 7. september 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Miljø- og Energiforvaltningen - budgetforslag 2017
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af opfyldelse af vilkår for myndighedskrav for vandindvindingstilladelse i Lundby Krat - ekspropriation af engareal
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af offentlig høring - Rebild Kommunes forslag til indsatsplan for OSD 1432, Aalborg Sydvest
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af ændring af afsnit om vejbidrag i betalingsvedtægt for Aalborg Kloak A/S
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om status for kampagnen "Giftfri zone"
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om Den Grønne Agents arbejde og resultater
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Intet
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

12. Godkendelse af Aalborg Bæredygtighedspris 2016
Beslutning: Godkendt
13. Aalborg Renovation - Driftsmæssige forhold
Beslutning: Drøftedes
14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
15. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
16. Eventuelt
Beslutning: Intet