Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 21. september 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af nødforsyningstarif pr. 1. oktober 2016, Aalborg Gas
Beslutning: Anbefales
4. Orientering om regnskabsrapportering pr. 31. august 2016 - skattefinansierede område
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af at ansøgning om dispensation fra forplivelsespligt til fjernvarme, Mjels Brovej 13, Ellidshøj ikke imødekommes
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af igangsættelse af projekt ved Farstrup Vandværk til forbedring af forsyningssikkerhed i Nibe-området
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af LAR katalog
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Godkendt
8. Orientering om bæredygtigt byggeri og NBE-byg
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
12. Aalborg Renovation - Driftsmæssige forhold
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
14. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
15. Eventuelt
Beslutning: Intet