Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 6. oktober 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om status på delkampagne mod bilvask i separatkloakerede områder
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om status på projektet ”Én indgang – bedre erhvervsservice"
Beslutning: Til orientering
5. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Intet
6. Eventuelt
Beslutning: Intet
7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
9. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
10. Eventuelt
Beslutning: Intet