Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 2. november 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af aktuel status 2016 - Miljø- og Energiforvaltningen - Tillægsbevilling Budget 2016
Beslutning: Anbefales
4. Orientering om regnskabsrapportering pr. 30. september 2016 - skattefinansierede område
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om budget 2017-2020
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af strategiplan for bekæmpelse af skadedyr
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af forlængelse af kontrakt med nuværende skadedyrsfirma
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af revision af vandløbsregulativer - principper og proces
Beslutning: Godkendt
9. Drøftelse af Vandområdeplan 2015-2021
Beslutning: Drøftedes
10. Godkendelse af administrationsgrundlag for ikke målsatte vandløb
Beslutning: Godkendt
11. Drøftelse af miljøregulering af Forsvarets skydebane ved Lindholm Høje og miljøregulering af Forsvarets øvelsesplads ved Vangen
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
12. Godkendelse af ændring af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for den kommende separatkloakering af Langholt
Beslutning: Godkendt
13. Orientering og godkendelse af juridisk redegørelse vedrørende universitetsområdets sø- og kanalanlæg
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
14. Orientering om Klimakommunerapport 2015
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Til orientering
15. Orientering valg af rådgiver til jordfordeling med henblik på grundvandsbeskyttelse
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
16. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
17. Eventuelt
Beslutning: Intet
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

19. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
20. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
21. Eventuelt
Beslutning: Intet