Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 7. december 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af ansøgning til Aalborg Kloak A/S om kommunal lånegaranti
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af høringssvar til Region Nordjyllands supplerende høring af Råstofplan 2016
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af tømningsfrekvens for restaffald
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af ændring af distrikter for indsamling af restaffald/dagrenovation
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af container til restaffald og madaffald
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af forslag til ændring af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for separatkloakering af en del af K-område 0.2.46 - Poul Anker Bechs Vej, Sofiendal Enge
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af forslag til ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af midtby-ejendomme langs Nørregade, dele af K-område 0.1.13 og 0.1.16
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af forslag til ændring af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for separatkloakering i Vestbjerg
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af forslag til revision af Forretningsorden for Miljø- og Energiudvalget
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af hydraulisk undersøgelse for Romdrup Å
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af etablering af et konkret vådområdeprojekt ved Landbækken/Gistrup
Beslutning: Godkendt
14. Orientering om status for muligheder for genanvendelse af oprensede muslinger og slam fra Nordjyllandsværket
Beslutning: Til orientering
15. Orientering om evaluering af Bæredygtighedsfestival 2016
Beslutning: Til orientering
16. Orientering om status på projekt Landsbyens Energi
Beslutning: Til orientering
17. Orientering om spildevandsforhold i Aalborg Kommunes kolonihaver
Beslutning: Til orientering
18. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
19. Eventuelt
Beslutning: Intet
20. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

21. Orientering om status på IF-branden den 12. november 2016 - oplag
Beslutning: Udgik med bemærkninger
22. Orientering om status på IF-branden den 12. november 2016 - transport
Beslutning: Til orientering
23. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
24. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
25. Eventuelt
Beslutning: Intet