Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 21. december 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af ekspropriation til gennemførelse af vandløbsrestaureringen i Vidkær Å
Beslutning: Udsat
4. Godkendelse af revision af bilag 5 og 14 til Vandforsyningsplan 2013-2024
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af ændring af forsyningsopland mellem Tylstrup Vandværk og Brønderslev Forsyning A/S
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om status på godkendelse af takster for 2016 mv. for værker med kommunegaranterede lån
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om konsekvenser af Budgetforlig 2017-2020
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om regnskabsrapportering pr. 30. november 2016, skattefinansierede område
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af takstændringer pr. 1. januar 2017 for Aalborg Vand A/S
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af takstændringer pr. 1. januar 2017 for Aalborg Kloak A/S.
Beslutning: Godkendt
11. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
15. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
16. Eventuelt
Beslutning: Til orientering