Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 18. januar 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af 1. behandling af revision af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD 1469, Hals
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af overdragelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af opfølgning på Vandforsyningsplan 2013-2024 - Opdatering af bilag 15
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af forslag til ændring af spildevandsplanen som følge af vedtaget lokalplan 4-3-103 i Gug herunder sikring af ekspropriationsgrundlag for kloakering af lokalplanområdet
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af proces om udvikling af Løvvangsområdet
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af vandløbsrestaurering i Vidkær Å
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Orientering om større koordinerede lednings- og vejarbejder 2017
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Intet
12. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
15. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
16. Eventuelt
Beslutning: Intet