Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 15. februar 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af foreløbigt årshjul 2017 for Miljø- og Energiudvalget for processer for Strategiplan/Budget 2018-21, Regnskab 2016 mv.
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af inddragelse af interessenter i processen med regulativrevision
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om supplerende høring af Råstofplan 2016 (Vadum)
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om status på to-kammer container
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Intet
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

10. Orientering om status på IF-branden den 12. november 2016
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
12. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Intet