Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 1. marts 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om foreløbigt regnskab 2016, Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Drøftelse af status på bidrag til Moderniserings- og effektiviseringskataloget, Budget 2018-2021
Beslutning: Drøftedes
4. Drøftelse af udkast til strategiplaner 2018-2021 for Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Drøftedes
5. Orientering om henvendelse fra udvalgsmedlem Jan Nymark Thaysen om jordfordeling i OSD 1435
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om henvendelse fra udvalgsmedlem Jan Nymark Thaysen om vandindvingssag på Vaarstvej 122, 9260 Gistrup
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Orientering om klageskrift fra Statsforvaltningen på vegne af IFR Aalborg A/S og IF Group A/S
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om Giftfri Zone-kampagnen 2017
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om bilvaskkampagne
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Intet
12. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

14. Orientering om henvendelse fra Statsforvaltningen
Beslutning: Til orientering
15. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
16. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
17. Eventuelt
Beslutning: Intet