Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 15. marts 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af årsrapport 2015 for Renovest I/S
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af forslag om ændring af spildevandsplanen som følge af vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg i Nibe, Romdrup/Klarup, Storvorde/Sejlflod, Aalborg og Vodskov
Beslutning: Godkendt
4. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
5. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Beslutning: Intet
7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
10. Eventuelt
Beslutning: Intet