Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 29. marts 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af årsregnskab 2016 for Miljø- og Energiforvaltningen
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af overførsel fra 2016 til 2017 - Tillægsbevillinger for Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse/orientering om status for jordfordeling i Lundby Krat - Tiendemarken
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af køb af jord eller ejendom i forbindelse med jordfordeling - Vandsamarbejde Aalborg
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om opfølgning på spørgsmål vedrørende jordfordelingsprojekt i Aalborg Sydøst
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af handlingsplan for rottebekæmpelse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af forskrift for ikke-erhvervsmæssige fuglehold i Aalborg Kommune
Beslutning: Udsat
9. Orientering om præsentation af NBE Byg og GBAZ
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om dom i asbestsag
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om Citylogistik - opstart af samarbejde
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om dialog med Egense Nord Digelag
Beslutning: Til orientering
13. Orientering om komminikationsplan for indsamling af restaffald i 2017
Beslutning: Til orientering
14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
15. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
16. Eventuelt
Beslutning: Intet
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

18. Orientering om udbud af indsamling af restaffald
Beslutning: Til orientering
19. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
20. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
21. Eventuelt
Beslutning: Intet