Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 19. april 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om regnskabsrapportering pr. 31. marts 2017 - skattefinansierede område
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af ændring af stiftelsesgrundlag og vedtægter for Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af 1. behandling af indsatsplan for OSD 1432, Aalborg Sydvest
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af takst for Vandsamarbejde Hals, grundvandsbeskyttelse 2018
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af implementering af Klimastrategi
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af vandforsyning til Vaarstvej 122
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse/orientering om evaluering af genbrugsordningen samt indstilling om anden indsamlingsfrekvens på 4 uger i landområder
Beslutning: Til orientering
9. Orientering vedrørende indsamling af genanvendeligt affald ved kommunale institutioner
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om forsøg med afsætning af haveaffald til jordbrugsformål
Beslutning: Til orientering
11. Drøftelse af strategiplan Aalborg Renovation 2018-2021
Beslutning: Drøftedes
12. Orientering om Bæredygtighedsfestival 2017
Beslutning: Til orientering
13. Orientering om netværk for Bæredygtig Landbrugsproduktion
Beslutning: Til orientering
14. Orientering om indkøb af læringsmiljøer
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Til orientering
15. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
16. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
17. Eventuelt
Beslutning: Intet
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

19. Orientering om status på IFR sagen
Beslutning: Til orientering
20. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
21. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
22. Eventuelt
Beslutning: Intet